Europos juridinis asmuo

Europos juridinis asmuo
Europos juridinis asmuo statusas Aprobuotas sritis prekyba apibrėžtis Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje (išskyrus Lietuvos Respubliką) įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija. atitikmenys: angl. European legal entity ryšiai: palyginkužsienio juridinis asmuo šaltinis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 2, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18¹, 18², 22, 26, 28, 29, 34, 34¹, 36, 41 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo bei priedo pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 18³ straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas (Žin., 2012, Nr. 78-4025)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • užsienio juridinis asmuo — statusas Aprobuotas sritis prekyba apibrėžtis Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje (išskyrus Lietuvos Respubliką) ar kitoje užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo arba kita organizacija. atitikmenys: angl. foreign legal entity… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • asmuo — statusas Aprobuotas sritis Energetika apibrėžtis Valstybės narės pilietis ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, arba valstybėje narėje įsteigtas juridinis… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • paramos pagal Europos Sąjungos programą gavėjas — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo, gaunantis paramą projektui ( ams) įgyvendinti pagal Europos Sąjungos programą. atitikmenys: angl. beneficiary of European… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • įsipareigojimo pagal gyvybės draudimo sutartį Europos ekonominės erdvės valstybė — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Europos ekonominės erdvės valstybė, kurioje yra įprastinė draudėjo, sudariusio gyvybės draudimo sutartį, gyvenamoji vieta, arba, jeigu draudėjas yra juridinis asmuo, Europos ekonominės erdvės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • European legal entity — Europos juridinis asmuo statusas Aprobuotas sritis prekyba apibrėžtis Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje (išskyrus Lietuvos Respubliką) įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija. atitikmenys: angl. European legal entity ryšiai:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • foreign legal entity — užsienio juridinis asmuo statusas Aprobuotas sritis prekyba apibrėžtis Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje (išskyrus Lietuvos Respubliką) ar kitoje užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo arba kita organizacija. atitikmenys: angl …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Lietuvos partneris — statusas Aprobuotas sritis Politika apibrėžtis Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam skirta Europos Sąjungos finansinė parama projektui įgyvendinti ir kuriam taikomos 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento bei Tarybos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Lithuanian partner — Lietuvos partneris statusas Aprobuotas sritis Politika apibrėžtis Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam skirta Europos Sąjungos finansinė parama projektui įgyvendinti ir kuriam taikomos 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • applicant — pareiškėjas statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis 1. Viešas ar privatus juridinis asmuo, teikiantis paraišką finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą. 2. Lietuvos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pareiškėjas — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis 1. Viešas ar privatus juridinis asmuo, teikiantis paraišką finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą. 2. Lietuvos Respublikos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”